2 marca, 2024

dokumentacja cen transferowych

TP Advisory to firma specjalizująca się w doradztwie w obrębie cen transferowych. Ceny transferowe to kwoty ustalane pomiędzy spółkami zależnymi, które są fragmentem tej samej grupy kapitałowej i dokonują transakcji handlowych ze sobą. W przypadku takich transakcji istotne jest, aby ceny ustalane były zgodne z rynkowymi cenami, które obowiązywałyby pomiędzy niezależnymi podmiotami. Firma TP Advisory proponuje usługi doradcze w zakresie cen transferowych, które pozwalają klientom na uniknięcie problemów związanych z niepoprawnym wyznaczaniem tych cen. Doradztwo w zakresie cen transferowych stanowi głownie weryfikację i optymalizację polityki cenowej, analizę transakcji w celu określenia odpowiednich cen oraz przygotowanie dokumentacji podatkowej dotyczącej cen transferowych. Dzięki doświadczeniu i specjalistycznej wiedzy, TP Advisory zapewnia klientom kompetentne doradztwo w zakresie cen transferowych, które jest dopasowane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań każdego klienta. https://www.tpadvisory.pl